Sanitační látka ADC 5000 1kg

Kód: 2 080/1
Tip
Značka: Habla
155 Kč 128,10 Kč bez DPH 155 Kč / 1 ks
Skladem
Můžeme doručit do:
18.6.2024

Slabě alkalický sanitační prostředek s přídavkem EDTA k čištění pivního potrubí.

Detailní informace

Detailní popis produktu

ADC 5000 1kg sanitační látka

  • Alkalický prostředek s obsahem aditiv a sekvestračních přísad
  • Je vhodný pro CIP stanice, mytí lahví a sanitace nápojových cest. Výrobek působí velmi dobře i za studena. Po použití je nutné provést opláchnutí pitnou vodou.

Složení: Hydroxid sodný více než 30 %, organické kyseliny, EDTA, pomocné látky.

Fyzikálně chemické vlastnosti:
Hodnota pH : cca 12,45 (1% roztok, 20°C)
Hustota cca. 1,32 g/cm3
Barva: nahnědlá
Skupenství: kapalina
Aplikace: Dle provozních podmínek 0,5 - 4 % , teplota : 0 - 85°C.
Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Není vhodný na barevné kovy a hliník.
Skladování: Nádoby uchovávejte dobře uzavřené suchém místě při teplotě do + 15°C až + 25°C.

Bezpečnostní opatření
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty: 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
P věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/obličejový štít, ochranný oděv.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352: PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Balení
plastová nádoba 1 kg

Doplňkové parametry

Kategorie: Sanitace
Hmotnost: 1.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: