Lerasept FP 408 dezinfekce balení 750 ml

Kód: 408/750
366 Kč 302,48 Kč bez DPH 366 Kč / 1 ks
Skladem
Můžeme doručit do:
24.5.2024

Skutečně bezoplachová alkoholová dezinfekce na povrchy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Lerasept FP 408 dezinfekce balení 750 ml

Dezinfekce na povrchy. Bezoplachová a extremně rychlá alkoholová dezinfekce. Za 15 sekund zničí bakterie, plísně i viry. Schválena také do potravinářství.

  • skutečně bezoplachová dezinfekce NA POVRCHY (ne na ruce)
  • extra rychlá dezinfekce během 15 sekund (proti HIV, HBV, HCV, chřipkové viry). Dezinfekce je účinná také proti koronavirům.
  • neoplachuje se ani z povrchů určených pro potraviny, odpaří se
  • šetrná, vhodná pro ekologické provozy

Extra rychlá dezinfekce, která současně leští. Určena do veřejných
i potravinářských provozů.

Neředí se. Okamžitá dezinfekce ve spreji. Dezinfekční účinek během 15 sekund proti bakteriím, plísním i virům (HIV, HBV, HCV). Dezinfikované plochy mohou ihned po uschnutí přijít do kontaktu s potravinami. Omytí vodou není nutné. Vhodná varianta dezinfekce pro místa s čističkami odpadních vod (dezinfekce se neopláchne do jímky). Dezinfikuje, myje a odmašťuje bez vůně. Do potravinářského průmyslu i veřejné oblasti (PT2/PT4). Roztok se používá neředěný. Bezezbytku se odpaří a není nutné ho oplachovat vodou. Vhodný pro na všechny materiály odolné vůči alkoholu. Po odpaření nezůstávají žádné zbytkové látky přípravku. Dezinfekce je účinná také proti

Lerasept FP 408
Alkoholický dezinfekční prostředek

Popis výrobku:
Lerasept FP 408 je tekutý prostředek k desinfekci ploch pro rychlou a účinnou dezinfekci citlivých hladkých povrchů, všude tam, kde nutná rychlá a trvalá dezinfekce: Potravinářské podniky, nápojový průmysl, sanitární zařízení a jiné veřejné prostory.
Lerasept FP 408 se v oblasti zpracování nebo manipulace s potravinami používá zejména k dezinfekci řezaček, balicích linek, plastových pádů, vah, nářezových zařízení, pracovních ploch (například v obchodě / kuchyni), zařízení atd.
Lerasept FP 408 se v nápojovém průmyslu používá navíc k dezinfekci povrchů plniček, zavíracích strojů, korkových zavíračů a jiných strojů a zařízení odolných vůči alkoholu.
Lerasept FP 408 má široké antimikrobilogické účinné spektrum a zcela se odpaří. Obsažené alkoholy působí hlavně denaturací buněčných proteinů a jiných buněčných složek. Díky tomuto nespecifickému účinnému mechanizmu se zamezuje rezistenci.
Široké antimikrobiologické účinné spektrum
brání projevům rezistence
Beze zbytku se odpaří

Použití:
Doba aplikace pro Lerasept FP 408 (20°C) podle evropských norem podle čištění:
Baktericidie - .proti bakteriím15 sekund
Levurocidie - proti kvasinkám15 sekund
Fungicidie - proti plísni180 sekkund
Virucidie - proti virům 15 sekund

Lerasept FP 408 se používá po předčištění v potravinářském-průmyslu, i v průmyslové a veřejné oblasti (PT2/PT4).
Roztok připravený k použití se používá neředěný. Bezezbytku se odpaří a není nutné ho oplachovat. Před kontaktem s potravinami je nutné zajistit, že se produkt zcela odpařil z ošetřených ploch.

Technické údaje:

Forma
kapalná
Barva
bezbarvý
Hustota
cca 0,891g/cm3
Hodnota pH
cca 5,9
Bod vzplanutí
29°C

 

Důležitými součástmi:
Propan-1-ol (35 g/100 g), Ethanol (25 g/100 g)

TECHNICKÉ INFORMACE
Při používání výrobků je třeba dodržovat platná preventivní ochranná opatření pro manipulaci s chemikáliemi. Pokyny pro skladování a upozornění na nebezpečínaleznete v aktuálně platných bezpečnostních listech. Aplikační roztoky a zbytky výrobků je třeba zlikvidovat podle úředních zadání. Uvedené pokyny odpovídajínašim dosavadním zkušenostem. S ohledem na různé provozní podmínky je však možná pouze nezávazná informace a konzultace. Proto nemůžeme převzítžádnou odpovědnost ani vůči nárokům třetích stran.

Snášenlivost materiálu:
Kovy:
V aplikačním roztoku vhodný pro na všechny materiály odolné vůči alkoholu, které se běžně používají v potravinářském průmyslu.
Plasty:
V aplikačním roztoku vhodný pro CSM, EPDM, FPM, PE a PVC.
Jiné materiály:
Vhodný na skleněné a keramické povrchy.
U všech ostatních materiálu je třeba provést předběžné pokusy na vhodných místech.

Bezpečnostní pokyny:
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní rady relevantní při manipulaci s tímto výrobkem naleznete v bezpečnostním listu.

Chování v odpadních vodách:
Při použití v souladu s určením a dodržování případně daných místních předpisů nám nejsou známy žádné škodlivé účinky na životní prostředí.

Pokyny pro skladování:
Skladujte v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Zabraňte působení mrazu a horka. Chraňte před přímým slunečním zářením. Zabraňte elektrostatickému nabití.

Varování
Obsahuje: Propan-1-ol (35 g/100 g), Ethanol (25 g/100 g) Varování. H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje a bezpečnostní upozornění na technickém
a bezpečnostním listu.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemické čistící prostředky
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: